Optagelse

Interesserede unge skal kontakte den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Eleven, forældre og andre, der kender eleven, er velkomne til at aftale besøg og rundvisning på CSV Randers.

UU afklarer, om den unge er omfattet af målgruppen for uddannelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ved visitationsudvalget godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen.

Optagelse på uddannelsen sker primo august og kan i særlige tilfælde også ske primo januar.

I forbindelse med optagelse på uddannelsen forventer CSV Randers, at der forudgående etableres en 2 dages praktik. Praktikperioden er individuelt tilrettelagt. Dvs. at praktikken kan bygges op med få timer på en dag til faste timer på faste ugedage over periode eller med fast skema to til tre dage. For enkelte elever anbefales det, at støttepersoner deltager i hele eller dele af praktikken. Praktikperioden vil som udgangspunkt ligge i april-maj.

Afklaringsforløb

UU tilrettelægger sammen med den unge og CSV Randers et forløb, der skal afklare den unges interesser, særlige færdigheder og behov. Forløbet kan vare op til 12 uger.

Den unge/forældrene kan klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, hvis den unge ikke findes berettiget til at modtage tilbud om uddannelsen, eller hvis de ikke er tilfredse med indholdet i uddannelsesplanen.

Kommunen skal være den unge behjælpelig med en evt. klage.