Infoaften for pårørende

Tirsdag den 13. juni 2023 afholder CSV Randers infoaften for pårørende til nye elever optaget på STU-uddannelsen.

Til infoaftenen vil der være mulighed for at høre mere om ungdomsuddannelsen på CSV Randers, og der vil også være rig lejlighed til at stille spørgsmål og tale med vores STU-personale (indsæt link)

Programmet for aftenen

Velkomst for alle v/skoleleder Poul Erik Bloch

  • Generel introduktion til STU

Information i klasserne v/STU-personalet

  • Gennemgang af skema og årshjul
  • Hvad laver vi i hverdagen
  • Hvordan samarbejder vi med pårørende
  • Praktik og muligheder
  • Hvad sker der efter STU
  • Tid til spørgsmål fra pårørende samt individuelle informationer

Denne aften er målrettet pårørende til nye elever optaget på STU og ikke elever.

Skoleåret starter mandag den 14. august 2023, hvor vi er klar til at tage imod elever – nye som gamle :-)

Vel mødt