Om STU Job

I Job, går der unge mennesker fordelt på forskellige hold. Fælles for dem alle er, at de arbejder aktivt på at tage del i samfundet omkring sig.

I Job arbejdes der løbende med udvikling af den unges selvstændighed og bevidstgørelse af egen situation, forudsætninger og muligheder. Der arbejdes ligeledes med håndtering af egen tilværelse.
Den unge trænes i at tage stilling til at have en mening om anliggender, der vedrører eget liv.

Almindelig daglig livsførelse er en naturlig del af hverdagen på CSV, og der arbejdes målrettet med fokus på fremtid i forhold til arbejdsliv, social- og fritidsliv samt boform. De unge vil indgå på hold, som tager højde for de unges individuelle behov.

I Job lægges der vægt på, at de unge møder hinanden på egne præmisser, og derfor inspireres de til at støtte op om fritidsaktiviteter som biografturer, restaurant besøg, fester og weekendturer. På skolen er der god rum for mulighed fo socialt samvær af alle former.

Udslusningen af den unge til forsat uddannelse eller beskæftigelse er en integreret og prioriteret del af Job. Praktikforløb er en del af erhvervs afklaring, der peger på, hvad den unge kan beskæftige sig med efter endt uddannelse. i udslusnings fasen samarbejdes der med både Jobcenter og Social afdeling.