Om STU Aktiv

Eleverne på STU Aktiv har brug for en struktureret og forudsigelig dag.

Aktiv er tilrettelagt for unge, hvis behov for støtte og vejledning fra personalet kan spænde fra vejledning om socialt samvær til fysisk støtte i forbindelse med spisning og personlig pleje.

I Aktiv er der fokus på elevernes trivsel, og dagligt reguleres niveauet for den planlagte undervisning, så den tager mest muligt hensyn til elevernes ressourcer og behov.

Det er en forudsætning, at den enkelte elev kan magte at være sammen med andre, da der ikke udelukkende tilbydes eneundervisning. I løbet af en skoledag, er der perioder hvor eleverne arbejder selvstændigt med konkrete opgaver og holder planlagte pauser.

Eleverne på Aktiv fordeles på stamhold. Hver elev har sin egen arbejdsplads med individuelt tilrettelagte opgaver. Der er også aktiviteter på tværs af holdene.

Undervisningen tilrettelægges efter elevens nærmeste udviklingszone. Dette gør at eleverne kan vedligeholde og udvikle deres færdigheder.